Chương trình Mầm non Anh quốc (The International Early Year Curriculum viết tắt là IEYC) dành cho trẻ từ 2-5 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH HỌC INTERNATIONAL EARLY YEARS CURRICULUM (IEYC)

Chương trình Mầm non Anh quốc chuẩn quốc tế (The International Early Year Curriculum viết tắt là IEYC) là chương trình học quốc tế mang tính đột phá dành cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi của tổ chức giáo dục toàn cầu Fieldwork Education hiện được áp dụng tại hệ thống các trường Quốc tế trên hơn 47 quốc gia trên thế giới.

IEYC được thiết kế trên 8 nguyên tắc cần thiết cho việc học và phát triển của trẻ bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu thuộc tổ chức giáo dục toàn cầu Fieldwork Education:
 1. Những năm đầu đời là giai đoạn quan trong nhất trong cuộc đời của trẻ.
 2. Trẻ em cần được hỗ trợ để học tập và phát triển theo nhịp độ riêng biệt của từng các nhân.
 3. Vui chơi là một khía cạnh quan trọng trong sự phát triển và quá trình học tập của trẻ.
 4. Việc học của trẻ là một quá trình tự nhiên bao gồm các trải nghiệm giáo dục đầu đời phù hợp với  từng giai đoạn phát của trẻ, có sự định hướng của thầy cô nhằm khai thác sự tò mò tự nhiên của trẻ trong một môi trường để trẻ phát triển thuận lợi.
 5. Kinh nghiệm học tập độc lập cá nhân và xã hội tạo ra bối cảnh cho sự phát triển cá nhân và là nền tảng hình thành tư duy quốc tế.
 6. Sự phát triển kiến thức và kỹ năng giúp tăng hiểu biết của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ khám phá và thể hiện ý tưởng của mình theo nhiều cách.
 7. Việc đánh giá mang lại hiệu quả tốt nhất cho trẻ khi được thực hiện liên tục, bằng nhiều hình thức và có sự kết hợp  chặt chẽ việc học tập ở trường và ở nhà
 8. Học tập là hoạt động hấp dẫn, gây hứng thú, vui vẻ , mở ra một thế giới kỳ diệu để sở thích, đam mê, năng lực cá nhân của trẻ được đáp ứng và phát triển toàn diện.

Bốn kim chỉ nam định hướng học tập theo IEYC

 1. Tính độc lập cá nhân và quan hệ xã hội: Học tập theo chương trình IEYC giúp trẻ phát triển và hình thành các phẩm chất, năng lực cá nhân theo chỉ số phát triển năng lực cho trẻ mầm non toàn cầu: ham học hỏi, thích ứng, kiên định, đạo đức, giao tiếp, biết quan tâm chia sẻ, hợp tác và tôn trọng.
 2. Năng lực giao tiếp: phát triển toàn diện các kỹ năng giao tiếp cho trẻ bao gồm phát triển trí thông minh ngôn ngữ sớm, làm quen với văn học, toán, máy tính và công nghệ thông tin, cảm thụ nghệ thuật và phát huy khả năng sáng tạo cho trẻ.
 3. Tính ham học: Phát triển các kỹ năng học tập cho trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm khám phá con người và thế giới xung quanh trẻ.
 4. Thể chất khỏe mạnh, cuộc sống an nhiên: hình thành cho trẻ thái độ tích cực về sức khỏe và cuộc sống, biết cách chăm sóc bản thân và rèn luyện thể chất để có cơ thể khỏe mạnh.

XÂY DỰNG PHÁT ÂM & TƯ DUY CHUẨN BẢN XỨ

Việc học hoàn toàn với Giáo viên nói Tiếng Anh trình độ bản ngữ tạo thành phát âm và tư duy chuẩn bản xứ ngay từ đầu cho trẻ.

PHƯƠNG PHÁP “HỌC QUA CHƠI” KÍCH THÍCH ĐAM MÊ

Hệ thống trò chơi được lồng ghép vào nội dung bài giảng, kết hợp môi trường tương tác giúp trẻ kích thích đam mê học tập và thẩm thấu kiến thức một cách tự nhiên nhất.

MÔI TRƯỜNG HIỆN ĐẠI, ƯƠM MẦM KỸ NĂNG

Môi trường học tương tác kết hợp thiết bị công nghệ hiện đại giúp trẻ bước đầu xây dựng 6 kỹ năng thiết yêu của thế kỷ 21: Giao tiếp, Sáng tạo, Hợp tác, Tư duy phản biện, Kiến thức Công nghệ & Tự hoàn thiện bản thân.

IEYC (International Early Year Curriculum)

The International Early Years Curriculum (IEYC) is a child-centered and research informed curriculum for 2-5+ year old. The IEYC recognizes best practice and the developmental needs of early years education and enables teachers/practitioners to embrace the interconnected nature of learning.

Emphasizing playful, holistic and child-focused approaches to learning and development, it provides a contemporary perspective that empowers teachers as they help children learn effectively and with enjoyment.

I- There are Eight IEYC Learning Principles

 1. The earliest years of life are important in their own right.
 2. Children should be supported to learn and develop at their own unique pace.
 3. Play is an essential aspect of all children’s learning and development.
 4. Learning happens when developmentally appropriate, teacher-scaffolded and child-initiated experiences harness children’s natural curiosity in an enabling environment.
 5. Independent and interdependent learning experiences create a context for personal development and are the foundation of international mindedness.
 6. Knowledge and skills development lead to an increasing sense of understanding when children are provided with opportunities to explore and express their ideas in multiple ways.
 7. Ongoing assessment, in the form of evaluation and reflection, is effective when it involves a learning-link with the home.
 8. Learning should be motivating, engaging and fun, opening up a world of wonder for children where personal interests can flourish.

II- Our philosophy

The philosophy of the IEYC is designed around four essential constructs:

 1. Child-centred – the child-centred approach is an application within the field of child development that allows the child to have their own ideas. The interests of the child are then fed into planning.
 2. Learning Strands – each activity suggested in the IEYC covers a wide range of Learning Strands, therefore providing a holistic approach to learning and development.
 3. The IEYC Learning Process outlines the route to be taken through a unit. The stages are defined as the ‘Entry Point’; ‘Capturing Curiosity’; ‘Enable the Environment’; ‘The Big Picture’; ‘Explore and Express’; and ‘Exit Point’. The IEYC comprises a diverse range of exciting and engaging units of learning, which are designed around the IEYC Learning Process.
 4. Knowledge, skills and increasing understanding. The overriding purpose of the IEYC is to help children develop their knowledge, skills, and increasing understanding to support their development in early years. The teacher should know what knowledge, skills and increasing understanding needs to be taught but also to embrace the children’s own ideas and understand the direction they wish to take their learning in. The result would then prepare learners for deeper learning.

The representation of the IEYC as a curriculum model, including the child-centred design, Learning Strands and Learning Process is provided below.

 

III- The 4 learning strands

 1. Independence and interdependence: This strand focuses on developing personal, social and emotional development. The strand links to the IEYC Personal Goals and the IEYC International Dimension. This strand enables children to see themselves as unique individuals with a cultural heritage.
 2. Communicating: This strand focuses on developing a broad range of communication skills including language development, early literacy, early mathematics, ICT and computing, expressive arts and creativity.
 3. Enquiring: This strand focuses on developing the skills of enquiry through exploring people and the world. It will support children in understanding the similarities and differences in people, living things, the environment and materials. Children will be encouraged to investigate, pose questions and explore ideas.
 4. Healthy living and Physical Well-Being: This strand focuses on developing a positive attitude to health, self-care and physical activity. Children will know about the importance of healthy eating and physical activity. They will learn how to take care of basic hygiene and personal needs. They will understand how to keep themselves safe. They will demonstrate control, coordination and increasing confidence in a range of physical activities. This strand covers child development and the importance of nurturing wellbeing in children.

IV- The IEYC Types of Learning

Fieldwork Education believes that differentiating between Knowledge, Skills and Understanding is crucial to the development of children’s learning. We also believe that Knowledge, Skills and Understanding have their own distinct characteristics that impact on how each is planned for, learned, taught and assessed. The implications of these differences are therefore far-reaching and deserve proper consideration.

 • Knowledge: is relatively straightforward. We see knowledge as largely factual. For example: my name is …….., my address is …….. At this moment I am painting. Knowledge is what we assess by quizzes and test of various kinds.
 • skills: skills are concerned with abilities, with being able to do things. Skills are what we see in action. For example: I am able to find my way home, I am able to paint.
 • Understanding: impossible to assess and difficult to evaluate. Understanding is built upon knowledge and skills

V- learning process

 1. The Entry Point launches each new IEYC unit and should be planned to enable children to explore new experiences in exciting and memorable ways. Each IEYC unit of learning has a suggested Entry Point idea which can be adapted according to children’s development needs. The IEYC encourages teachers to be creative and use their own ideas to enhance the Entry Point.
 2. Capturing Curiosity is achieved when teachers are aware of what children are curious to learn and then the unit is adapted to enhance opportunities.
 3. To Enable the Environment is the process of planning and developing relevant indoor and outdoor learning spaces to create the positive climate for enquiry and learning to take place.
 4. The Big Picture provides the children with an overview of each unit of learning. It prepares children for a new learning experience whilst at the same time helps establish connections with previous learning. It gives teachers an overview of why the theme is important and links to child development.
 5. Explore and Express aims to provide children with opportunities to engage in activities that have been holistically designed around the Learning Strands.
 6. The Exit Point at the end of the IEYC provides opportunities for children to reflect, share and celebrate what they have learnt. Exit Points are also used to share and demonstrate learning with parents and the wider community