QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

ĐIỀU 1: GIỜ GIẤC THỜI GIAN LÀM VIỆC

 1. Bộ phận cấp dưỡng: Từ 5h30 – 16h00, từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ chủ nhật)

 2. Bộ phận Giáo viên, khối hỗ trợ: Từ 06h40 – 17h00.

Toàn bộ nhân sự sẽ có mặt tại khu vực làm việc trước giờ làm việc 10 phút để chuẩn bị sẵn sàng cho công việc.

Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6 và 2 thứ 7/ tháng (nghỉ chủ nhật)

 • Trường hợp đi trễ, về sớm:

 •  Không vi phạm quá 3 lần/tháng.

 • Từ lần trễ thứ 2/tháng trở đi, cứ mỗi dưới 1 giờ đi trễ phạt 25.000 vnđ/giờ.

 • Trường hợp quên chấm công:

 • Làm phiếu xác nhận chấm công gửi quản lý trực tiếp để chuyển về HCNS.

 • Thiếu chấm công quá nhiều, trừ lương nửa ngày làm việc.

ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ TÍNH LƯƠNG & ĐÃI NGỘ

2.1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG

 • Mức lương theo khung lương chung được ban hành và thỏa thuận khi phỏng vấn TUYỆT ĐỐI BẢO MẬT mức lương thưởng đãi ngộ.

 • Sau khi ký hợp đồng chính thức, nhân viên sẽ được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của luật lao động.

 • Phòng HCNS sẽ chấm công từ ngày 01 – 30 hàng tháng, tính lương và trả lương theo hình thức chuyển khoản ngân hàng từ ngày 07 – 10 của tháng kế tiếp.

 • Nhân viên được cấp phát đồ dùng, đồng phục làm việc và phải hoàn trả lại khi thôi việc.

 • Nhân viên Thôi việc làm đơn nộp về BGH và được duyệt trước 10 ngày đối với nhân viên thử việc, 30 ngày với nhân viên chính thức ký hợp đồng có thời hạn và 45 ngày đối với nhân viên ký hợp động vô thời hạn.

2.2. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

 • Được hỗ trợ  suất ăn sáng và ăn trưa tại căn tin.

 • Được ưu đãi học phí cho con ruột từ 20%(nhân viên – 100%(giáo viên) khi làm việc chính thức từ 6 tháng trở lên, dưới 6 tháng hỗ trợ 50% mức trên.

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Tết Dương lịch

Sinh nhật

8/3

30/4 – 01/05

20/10

20/11

Quốc khánh 2/9

Kỷ niệm trường

Mức thưởng

200.000 vnđ

200.000 vnđ

200.000 vnđ

200.000 vnđ

200.000 vnđ

500.000 vnđ

200.000 vnđ

200.000 vnđ

Nhân viên đang trong thời gian thử việc được hưởng 50% mức thưởng nêu trên.

ĐIỀU 3: CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI BỔ SUNG

Áp dụng khi nhà trường hoạt động có hiệu quả và với sĩ số duy trì từ 40 bé trở lên. Nhằm tạo điều kiện gia tăng thu nhập cho CB-CNV làm việc tích cực năng suất cao, nhà trường có chính sách phúc lợi bổ sung như sau:

3.1. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG

 • Đi làm đúng giờ, chấm công đầy đủ;

 • Đi làm đầy đủ (không tính phép năm);

 • Không vi phạm quy chế kỷ luật;

 • Tỷ lệ giữ sĩ số trẻ tốt;

 • Sự hài lòng của phụ huynh;

 • Nắm bắt tốt kiến thức chuyên môn, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, tích cực học hỏi.

3.2. THỜI GIAN XÉT ĐÁNH GIÁ

Định kỳ theo quý, 3 tháng/lần, thưởng đột xuất dựa theo năng suất từng thời điểm cụ thể.

3.3. CHÍNH SÁCH THƯỞNG

 • Rút ngắn thời gian nâng lương;

 • Đãi ăn tiệc 1 tháng/lần;

 • Mức thưởng tiền mặt: từ 500.000 vnđ – 5.000.000 vnđ;

 • Đi du lịch Teambuilding 1 năm/lần;

 • Cơ hội xét thăng tiến lên vị trí cao hơn như: tổ phó, tổ trưởng, hiệu phó, hiệu trưởng, quản lý, cổ đông với trường ở các cơ sở mới.

Nơi nhận
 • Ban Giám đốc;
 • Các bộ phận liên quan;
 • Lưu vp.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ký tên, đóng dấu

                                                                                                           PHẠM CÔNG